Εμπορίου της Αλβανίας με τις χώρες της ΕΕ είναι 69.5 τοις εκατό

Tags: , , , , ,

Τον Ιούλιο 2013, Αλβανία καταγράφει τις εξαγωγές 24,244 εκατ. Leke προϊόντα,αύξηση 16.8 τοις εκατό σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2013 και αυξάνοντας 23.9 τοις εκατό σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2012. 69.5 τοις εκατό.

Οι κύριοι εμπορικοί εταίροι παραμένουν η Ιταλία και η Ελλάδα. Το εμπόριο με την Ιταλία είναι 38,7 τοις εκατό, ενώ με την Ελλάδα 7.2 τοις εκατό. : στις εξαγωγές, Germany, Italy, Κίνα,Τουρκία, κλπ καΓερμανίαν εισΙταλίαγών, Germany, Ελλάδα, Italy,Ισπανία, κλπ..

Η σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα ορισμένων εμπορευμάτων της ομάδας φαίνεται ότι:Εξαγωγή της ομάδας "κατασκευή από ξύλο και το άρθρο του χαρτιού» αυξήθηκε 66.4 percent, "Μηχανήματα, εξοπλισμός, ανταλλακτικά »αυξήθηκε 40.6 percent, "Κλωστοϋφαντουργίας και της υποδηματοποιίτοις εκατόυξήθηκε 24.4 percent, κλπ.. Εξαγωγή της ομάδας «Δέρμα και δερμάτινα κατασκευή" μειώθηκε 11.3 percent, "Κ.λπ..

Εισαγωγή της ομάδας "κατασκευή από ξύλο και το άρθρο του χαρτιού» αυξήθηκε 36.7 percent, "Μηχανήματα, εξοπλισμός, ανταλλακτικά »αυξήθηκε 27.3 τοις εκατό &τοις εκατόατασκευαστικά υλικά και μέταλλα» αυξήθηκε 23.2 percent,. κλπ.. Εισαγωγή της «Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων" ομάδα μειώθηκε 11.1 τοις εκατό εκθέσεις Στατιστική Υπηρεσία της Αλβανίας

Print