Αλβανία PM φαίνεται να μεταρρυθμίσει την αγορά εργασίας

albania Property Tags: , , , , ,

Πρωθυπουργός της Αλβανίας Σαλί Μπερίσα συζητά ένα πρωτοβουλίες που αναμένεται να ξεκινήσει για την αγορά εργασίας με τους εκπροσώπους των γραφείων εργασίας, επικεφαλής των περιοχών που έχουν ήδη χρησιμοποιήσει κάποια νέα μέσα ενεργοποίησης της αγοράς εργασίας, οι εκπρόσωποι της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) και ακαδημαϊκοί.

Η μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας έχει ως στόχο να αυξήσει την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών απασχόλησης και την προσαρμογή των επιδομάτων ανεργίας σε κίνητρα για την απασχόληση. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην έννοια Hartz και την εφαρμογή της στην αλβανική πραγματικότητα. Αποτελείται από ένα σύνολο συστάσεων για τη μεταρρύθμιση στην αλβανική αγορά εργασίας, η δημιουργία των one-stop-shop κέντρα, απορρύθμιση της αγοράς εργασίας, την άρση των περιορισμών στην εργασία μερικής απασχόλησης, την αυτόματη ανανέωση της σύμβασης εργασίας του 52 year-old ηλικιακή ομάδα και άνω, τη χρηματοδότηση της έναρξης μιας μικρής επιχείρησης (Η εταιρεία μου), η δημιουργία νέων τύπων απασχόλησης (Minijos και midijob) μέσω της μείωσης του φόρου.

Η προσαρμογή της έννοιας αυτής στην Αλβανία καθίσταται δυνατή μετά την εφαρμογή των δημοσιονομικών και διοικητικών μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των φόρων αρκετές για την υποστήριξη της ανάπτυξης των επιχειρήσεων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας; η ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών απασχόλησης; την επιτυχή πιλοτική εφαρμογή ορισμένων παρόμοιων μέσων στην αγορά εργασίας; η εφαρμογή των προγραμμάτων απασχόλησης που έχουν ήδη εκτιμηθεί για τις επιπτώσεις τους; υποστήριξη για την κοινωνική επιχείρηση, παρόμοια με minijob και midijob; η συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης σε προγράμματα για την απασχόληση; μεταρρύθμιση στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες απασχόλησης; η σύνταξη της τροποποιήσεις του εργατικού κώδικα για το χώρο των συμβάσεων εργασίας μερικής απασχόλησης.

Print